Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

privacy

 • Privacybeleid

  Wie zijn we?

 • Postadres: Zeilkerweg 8, 7625 SJ Zenderen.

 • Telefoon: 06 11344487

 • https://kuddeacademie.nl

 • Persoonsgegevens die wij verwerken. De Kuddeacademie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP adres

 • Overige persoonsgegevens

 • die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in:

 • Correspondentie

 • Telefonisch

 • Locatie gegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites (zie voor meer informatie ons cookiestatement) 

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Type Bankrekeningnummer

 • Dossiergegevens verstrekt ter ondersteuning van de begeleiding 

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Foto en video materiaal 

 • De Kuddeacademie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

 • Om onze diensten uit te voeren

 • De Kuddeacademie volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Zie voor meer informatie ons cookiestatement. De Kuddeacademie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn: Toestemming van de betrokkenen. Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting Gerechtvaardigd belang Geautomatiseerde besluitvorming. De Kuddeacademie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. De Kuddeacademie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden. De Kuddeacademie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.